JapaneseEnglish中文PortuguêsTagalogภาษาไทยEspañol한국어Bahasa Indonesia
contents
ข้อมูลข่าวสารในการดำรงชีวิต
ข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติ
กาีรให้้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติ
การเรียนภาษาญี่ปุ่น
ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดอิบารากิเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ แผนกการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
มุมข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับI.I.A
ติดต่อสอบถาม
การเชื่อมโยง – ลิงค์
 ศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติ

หน้าแรก > คำปรึกษาความช่วยเหลือสำหรับชาวต่างชาติ > ศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติ

9 รับให้คำปรึกษาถึง 8 ภาษา
photo

ศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติของสมาคมนั้นรับให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย วีซ่า การทำงาน การแต่งงาน การศึกษา ตลอดจนเรื่องต่างๆทั่วไปที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและรองรับได้ถึง 7ภาษาดังนี้ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย ภาษาตากาล็อก ภาษาสเปน ภาษาเกาหลี ภาษาอินโดนีเซีย และ ภาษาเวียดนาม

ท่านสามารถรับฟังคำปรึกษาได้ทั้งทางโทรศัพท์, ตัวต่อตัวหรือวิธีอื่นที่ท่านสะดวกได้ กรุณาติดต่อมาทางสมาคม โดยทางสมาคมจะไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ตลอดจนข้อมูลหรือเรื่องราวความลับของท่านจะไม่ถูกแพร่งพรายอย่างเด็ดขาด

นอกจากนี้ ทางสมาคมก็ได้จัดให้มีทนายความมาให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเฉพาะทางทางกฎหมาย โดยจะมีขึ้นเดือนละ 2 ครั้ง และไม่คิดค่าใช้่จ่ายใดๆทั้งสิ้น (จำเป็นจะต้องมีการนัดก่อนล่วงหน้า)

วันและเวลาทำการของศูนย์
วันและเวลา:
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่ 8.30 ถึง17.00 น.
เนื้อหาที่รับปรึกษา:
กฎหมาย วีซ่า การทำงาน การแต่งงาน การศึกษา ตลอดจนเรื่องต่างๆทั่วไปที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต
ตารางการให้คำปรึกษาในภาษาต่างๆในแต่ละวัน
วันจันทร์  วันอังคาร  วันพุธ  วันพฤหัสบดีี วันศุกร์
ภาษาญี่ปุ่น
13:30~17:00
ภาษาจีน
ภาษาเกาหลี
ภาษาสเปน ภาษา เวียดนาม
ภาษาจีน
ภาษาไทย
ภาษาโปรตุเกส
ภาษาตากาล็อก
8:30~17:00
ภาษาไทย
13:30~17:00
ภาษาอินโดนีเซีย
รายละเอียดการให้คำปรึกษาฟรีโดยทนายความ
photo ทางศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติได้จัดให้มีบริการให้คำปรึกษาจากทนายความฟรีโดยจะถูกจัดขึ้นเดือนละ2ครั้ง

ในบรรดาปัญหาต่างๆที่ทางศูนย์รับปรึกษานั้น หากเป็นปัญหาที่มีความจำเป็นจะต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายก็สามารถที่จะขอรับฟังคำแนะนำเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจากทนายความได้โดยตรง

บริการดังกล่าวนี้จะถูกจัดขึ้นที่ห้องรับฟัง คำปรึกษาที่สำนักงานของทางสมาคม I.I.A เมืองมิโตะ (ดูแผนที่ได้ที่นี่)


โดยบริการดังกล่าวนี้เป็นบริการฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น แต่ว่าจะต้องทำการนัดไว้ก่อนล่วงหน้า ดังนั้นกรุณาลงทะเบียนจองวันเวลา และปรึกษาปัญหาของท่านกับทางศูนย์ก่อนล่วงหน้า

รายละเอียดการให้คำปรึกษาฟรีโดยทนายความ
เนื้อหา
หน่วยงาน
วันเวลาทำการ
ติดต่อสอบถาม
ชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไป ภายในจังหวัด เนติบัณฑิตยสภาประจำจังหวัดอิบารากิ จันทร์~ศุกร์
9:00-16:30
029-875-3349
ภายนอกจังหวัด ศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติ เขตชินจุกุ อังคาร
10:00-12:00
13:00-17:00
03-5291-5171
การรักษาพยาบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานพยาบาลนานาชาติแอมด้า (AMDA) ทุกวัน
9:00-20:00
03-5285-8088
ปัญหาสตรี บ้านหญิงHELP (House in Emergency of Love and Peace) จันทร์ , พฤหัสบดี
10:00-17:00
03-3368-8855

TOP